اصفهان تور نوشته

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
خانه تاریخی احسان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /110

درشهرکاشان مراکز اقامتی بسیار مرمت وبازسازی شده وآماده سرویس دهی به گردشگران میباشدازجمله این اقامتگاهها میتوان به خانه تاریخی احسان اشاره کرد که خانه ایست زیبا بادیوارهای کاه گلی که اقامت دراین خانه مزایای زیادی را نسیب گردشگران میکند که ازجمله آن خوردن صبحانه محلی و بازدید از موزه وگالری ودوچرخه سواری درکوچه های کاه […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه قافله کویر اصفهان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /90

در این مطلب بامادرمرکز مشاوره سفر طلوع سفریاد همراه باشید تا درمورد اقامتگاهی زیبا دردل کویر خور آشنا شویم اقامتگاهی زیبا که با توجه به زیاد شدن گردشگران درمناطق کویری از خانه ای سنتی به استراحتگاهی زیبا برای گردشگران دوست دارطبیعت تبدیل شده است اقامتگاه سنتی قافله کویر در مرکز شهر خور، فرشته نگهبان آفتاب […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه بومگردی هد اصفهان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /80

یکی دیگر از مراکز اقامتی که در شهر جندق واقع شده که دراینجا میخواهیم درمورد آن بیشتر بخوانیم اقامتگاه بومگردی هد میباشد که درروستای خالی از سکنه هد واقع شده وشاید همین خالی از سکنه بودن این روستا به آرامش بیشتر این اقامتگاه بیشتر افزوده و افرادی که میخواهند زمانی را درتنهایی بگذرانند و ازطبیعت […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه بومگردی کاریز اصفهان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /70

بدلیل موقعیت جغرافیایی کویر مصر وروستای مصرسالانه گردشگران زیادی به این روستا سفرکرده ویکی دو روزی را به تفریح دراین روستا وکویر میگذرانند.واین امر مستلزم وجود مراکزی برای اقامت این گردشگران می باشد تا بتوانند درآرامش وامنیت کامل دراین روستا اقامت کرده واز زیباییهای کویر لذت ببرند.و به همین دلیل درطی سالهای جاری اقدام به […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه بومگردی ساحل کویر خور
ارسال شده توسط: اصفهان تور /70

یکی دیگر از مراکز اقامتی در کویر خور اقامتگاه بومگردی ساحل می باشد که درآن میتوانید لذت  زندگی در خانه ی روستایی امتحان کنیم . با ما درمرکز مشاوره سفر طلوع سفریاد همراه باشید تا با این اقامتگاه بیشترآشنا شویم. اقامتگاه بوم گردی ساحل کویر در کنار کویر زیبای فرحزاد در روستای فرحزاد قرار گرفته […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه بومگردی بارانداز اصفهان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /60

دراین مطلب بامادرمرکز مشاوره سفرطلوع سفریاد همراه باشید تا با اقامتگاهی در دشت کویر به نام بارانداز بیشتر آشنا شویم این خانه درروستایی مسکونی  فرحزاد قبل ازکویرقرار دارد که این اقامتگاه به دوقسمت متمایز میباشد . یعنی بارانداز ۱و۲که هرکدام طی سالها مرمت وبازسازی شده و آماده پذیرایی از میهمانان کویر میباشند. آخرین روستای مسکونی […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه بومگردی آتشونی گرمه
ارسال شده توسط: اصفهان تور /50

اززمانی که کویر وکویر گردی دربین مردم شناخته شده ومورد توجه قرار گرفته وسفربه کویر به عنوان یک قسمت ازگردشگری شناخته شده است مسئولین گردشگری بدنبال ایجاد محیطی آرام می باشند ودرصدد برآمده اند تا تمامی امکانات رفاهی را برای گردشگران ایجاد نمایندو مراکز اقامتی مهمترین دغدغه گردشگران می باشد که درسالهای اخیر به این […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه بوم گردی نگارین خور و بیابانک
ارسال شده توسط: اصفهان تور /50

بامادرمرکز مشاوره سفرطلوع سفریاد همراه باشید تا درمورد یکی ازمراکز اقامتی شهرستان خور وبیابانک یعنی اقامتگاه بومگردی نگارین بیشتر آشنا شویم .که افرادی که بدنبال آرامش ودورشدن ازهیاهوی شهر میباشند به این شهر سفرکرده ودراین مراکز اقامت میکنند. مرکز شهرستان خور و بیابانک از توابع استان اصفهان که دارای فرهنگ غنی و پر باری است. […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه بوم گردی نقلی کاشان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /50

درادامه مطالبی که درمورد خانه های سنتی واقامتگاههای بومگردی خواندیم دراینجا میخواهیم با خانه نقلی یکی از معروف ترین اقامتگاههای کاشان آشنا شویم بامادرمرکز مشاوره سفر طلوع سفریاد همراه باشید تابااین خانه زیبا وتاریخی بامعماری سنتی بیشتر آشنا شویم.ودراین خانه میتوانیم زندگی به سبک مردم کاشان را تجربه کنیم. اقامتگاه بوم گردی خانه نقلی کاشان […]

۰۱

بهمن
۱۳۹۶
اقامتگاه بوم گردی مهر جان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /60

درادامه مطالبی که درمورد اقامتگاههای شهر خور خواندیم دراینجا درمورد اقامتگاه بوم گردی مهرجان بیشتر اطلاعات کسب میکنیم بامادرمرکز مشاوره سفر طلوع سفریاد همراه باشید. روستاهای جنوبی خورو بیابانک از جمله روستای ۵۰۰۰ ساله ایراج، روستای اردیب و بازیاب از آب شیرین و آب و هوای نسبتاً بهتری برخوردارند؛ و در این روستاها میوه‌هایی از […]