اصفهان تور نوشته

۱۰

تیر
۱۳۹۶
سیستم درمانی و بهداشت در بلغارستان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /400

مطالعه وتحقیق درباره بهداشت فردی در گردشگری، اطلاعاتی به دست می‌دهد که برای حال و آینده شخص بسیار مفید و موثر می‌باشد. وقوف به مسائل بهداشت در گردشگری، انسان را در استفاده کامل از زندگی سراسر آمیخته با نشاط و شادابی، چه به صورت یک فرد در سفر و چه به عنوان یک فرد در […]

۱۰

تیر
۱۳۹۶
فرهنگ و مذهب مردم بلغارستان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /420

فرهنگ وارنا بیشتر بر پایه تجارت با سرزمین های دوربوده که از طریق کانال های آبی سواحل بلغارستان انجام می گرفت.فرهنگ وارنا متعلق به شخصی بنام چالکلیتی از شمال شرقی بلغارستان است که محل سکونت چالکلیتی کاوش نشده است. دین و مذهب مردم بلغارستان از زمان تصویب مسیحیت به عنوان دین دولتی در سال ۸۶۵، […]

۱۰

تیر
۱۳۹۶
مکان های تاریخی بلغارستان
ارسال شده توسط: اصفهان تور /360

سومین شهر بزرگ کشور بلغارستان، وارنا، پایتخت تاریخی دریایی بلغارستان و مرکز شمالی ساحل دریای سیاه است. در نزدیکی چند ساحل ساحلی با شب زنده داری بزرگ، بزرگترین ساحل طلایی است. موزه باستان شناسی وارنا معروف به گنجینه های طلای غریب تریاک است. یک نبرد بزرگ جنگ صلیبی در اینجا رخ داد. حمام رومی زمانی […]