تماس با ما

کادر اجرایی طلوع سفریاد

آقای مهران سلطان الکتاب

رئیس هیئت مدیره

 • 09131250221
 • Soltani@isftour.com
خانم آذر حیدری

مدیر عامل

 • 03132352673
 • Heidari@isftour.com
 • 03132352673
 • Azin@isftour.com
آقای خشایار دادخواه

واحد انفورماتیک (آی تی)

 • اصفهان
 • 09138287299
 • Dadkhah@isftour.com
خانم ندا رضایی

مسئول فروش تورهای داخلی

 • 031-32352673
 • Rezaei@isftour.com
خانم سمیه زارعی

مسئول فروش تورهای زیارتی

 • 031-32352673
 • Zarei@isftour.com
خانم نادیا تجدد

مسئول فروش تورهای خارجی (1)

 • 031-32352673
 • Tajadod@isftour.com
خانم مهسا صفی خانی

مسئول فروش تور خارجی

 • 09130333587
 • Safikhani@isftour.com
۵e85c51ec753358772a078c6650a21e0

راه تماس با ما

شرکت خدماتی مسافرتی طلوع سفریاد، اصفهان، خیابان شهید بهشتی، خیابان لنبان

031-32352673

info@isftour.ir