ویزای کویت

اطلاعات زیر تنها جهت راهنمایی می باشند در حال حاضر هیچ نوع ویزایی برای اتباع ایرانی در سفارت کویت صادر نمی شود .

 

کُویت کشوری در خاورمیانه است. کویت با کشورهای عراق و عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و با ایران از راه خلیج فارس دارای مرزهای آبی است. پایتخت آن، شهر کویت می‌باشد. زبان رسمی این کشور عربی و واحد پول آن دینار کویت است.