مشخصات هتل

خدمات تور

مدارک لازم

http://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.pnghttp://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.pnghttp://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.png

هتل Sun & Sands

ویزا دبی ، بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان از تهران ، بلیط بازی ، ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت ، ترانسفر ورزشگاه ، بیمه مسافرتی

اصل پاسپورت ، یک قطعه عکس رنگی ۶در۴

گواهی اشتغال، کپی شناسنامه + کارت ملی

http://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.pnghttp://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.pnghttp://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.png

هتل IBIS Al Riqqa

ویزا دبی ، بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان از تهران ، بلیط بازی ، ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت ، ترانسفر ورزشگاه ، بیمه مسافرتی

اصل پاسپورت ، یک قطعه عکس رنگی ۶در۴

گواهی اشتغال، کپی شناسنامه + کارت ملی

http://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.pnghttp://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.pnghttp://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.pnghttp://isftour.ir/wp-content/uploads/2018/06/star-hotels.png

هتل Dorus

ویزا دبی ، بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان از تهران ، بلیط بازی ، ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت ، ترانسفر ورزشگاه ، بیمه مسافرتی

اصل پاسپورت ، یک قطعه عکس رنگی ۶در۴

گواهی اشتغال، کپی شناسنامه + کارت ملی