تورهای نمایشگاهی همه ساله و تفریبا در هر فصل در کشور های مختلف دنیا برگزار می شود. شاغلین و صاحبان کسب و کار ها هم به تناسب نوع کسب و کارشان به بازدید از این نمایشگاه ها برای تجربیات جدید آشنایی با آخرین تکنولوژی ها و بروزرسانی های صنعت مربوط به خود می پردازند.

در ایران هم کارآفرینان ، شاغلین و علاقه مندان بسیاری با استقبال از این نمایشگاههای بین المللی راهی کشور های برگزار کننده آن ها می شوند. در این قسمت از وبسایت مرکز مشاوره تخصصی سفر اصفهان تور ، تورهای نمایشگاهی کشورهای مختلف با زمان بندی نشان داده شده است که توسط آژانس مسافرتی طلوع سفریاد ارائه می شوند.

آخرین تاریخ های تورهای نمایشگاهی