مسافرت درون مرزی

سفر درون مرزهای یک کشور را مسافرت های درون مرزی می گویند، کشورمان ایران دارای مقاصد و شهرهای توریستی مشهوریست که آوازه آنها فراتر از مرزهای جغرافیایی هم رسیده است. گردشگری زیارتی در کلان شهرهایی مانند مشهد گرفته تا مقاصد توریستی تاریخی و فرهنگی نظیر تخت جمشید ، پاسارگاد ، پل های باستانی اصفهان ، میدان نقش جهان ، حافظیه شیراز را در بر می گیرد البته شمار مقاصد توریستی داخلی آنقدر زیاد است که از گنجاندن آن ها در این سرتیتر مختصر صرف نظر می کنیم تا در قسمت های ویژه خود در وبسایت مرکز مشاوره سفر اصفهان تور به آنها بپردازیم.