مسافرت برون مرزی

مسافرت به خارج از کشور محل اقامت را مسافرت برون مرزی گویند ، این مسافرت ها می تواند با انگیزه های متفاوت انجام شود مانند تفریح ، انجام امور بازرگانی و اقتصادی و از این قبیل انگیزه ها. مسافرت های برون مرزی گاه با تسهیلات و یا گاه با محدودیت هایی روبرو هستند که این موارد به رابطه متقایل دو کشور با یکدیگر بستگی دارد. در این قسمت از وبسایت مرکز مشاوره تخصصی سفر اصفهان تور مطالبی در رابطه با کشور هایی که بیشترین گردشگر ایرانی را دارند منتشر میششود که مطمعنا” کمک شایانی به مسافران ایرانی و فارسی زبان این کشور ها خواهد کرد.