یک گستره‌ی کُهنِ ارمن نشین است در شهرِ اصفهان، ایران. این گستره، در کنارهٔ جنوبیِ زاینده رود می‌باشد. نامِ نو جولفا، برگرفته است از نامِ شهرِ کُهن‌ترِ جلفا در کرانهٔ رودخانهٔ اَرَس. ارمنیانِ اصفهان، از دوره‌ای بسیار کهن در این شهر زندگی می‌کنند. بیشترِ آنان، ارمنیانی هستند که در زمانِ شاه عباسِ یکمِ دودمانِ صفوی، در سال ۱۰۱۴، از شهرِ کُهن‌ترِ جلفا در کرانهٔ رودخانهٔ اَرَس به اصفهان کوچانده شده و در کنارِ زاینده رود، شهروند شده‌اند.

http://isftour.ir/wp-content/uploads/2017/05/Untitled-10.jpg

لطفا برای دریافت رایگان کتاب الکترونیک موارد خواسته شده را پر کنید و بر روی "دریافت" کلیک نمایید.

لطفا صبر کنید

 

آرشیو تورهای برگزار شده

 

لطفا صبر کنید