به صفحه پرسشنامه آنلاین خوش آمدید

💎 سلام دوست گرامی 💎

✅ یکی از راههایی که به ما کمک میکند تا یه تور خوب انتخاب کنیم استفاده ازنظریات وتجربه های دوستان وفامیل درمورد همون تور ویا مقصد مسافرتی می باشد.

✅ مادر مرکز مشاوره سفر به منظور ارتباط بیشتر ومستمر با همه دوستانی که درزمینه گردشگری صاحب تجربه ونظر میباشند وانتقال این تجربه ها به دیگران برای استفاده وکمک به انتخاب بهتر تورهای مسافرتی باطراحی تعدادی سئوال وهمچنین پرکردن قسمت توضیحات ازشما دعوت میکنیم مارا درمشاوره بهتر کمک ویاری نمائید.

::: فرم پرسشنامه آنلاین :::

لطفا صبر کنید

بخش های ویژه