کلان شهرها معمولاً از یک شهر مرکزی و تعدادی شهر اقماری تشکیل شده‌است. معمولا کلان شهرها دارای امکانات ورزشی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری زیادی هستند و به‌همین علت، پذیرای مسافران دیگر شهرها و کشورها هستند. کشورمان ایران هم اکنون دارای تعدادی کلان شهر رسمی و تعدادی کلان شهر غیر رسمی می باشد. با کلیک بر روی هر کدام از شهرهای ذیل می توانید اطلاعات کامل و جامعی از هر کلان شهر بدست آورید.