سالمون های نارنجی در کانادا

پست شده به وسیله : اصفهان تور/ 831 0

اصفهان تور در مطلب پیش رو قصد دارد شما را با  رودخانه های زیبا به همراه سالمون های نارنجی در کانادا آشنا کند، پس با ما همراه شوید.

رو

سالمون های نارنجی

رودخانه ی Campbell جایی ست که می توانید هیجان هم زیستی با سالمون های شاد و پرانرژی نارنجی را امتحان کنید. در این رودخانه می توانید ساعت ها به شنا و آب بازی در کنار جمع زیادی از سالمون های نارنجی بپردازید. در کنار رودخانه رستوران های ساحلی متعددی هستند که در کنار دیگر غذاهای خود، به انتخاب شما از این سالمون های زیبا نیز ماهی برایتان کباب خواهند کرد.

تهیه و تنظیم : واحد تولید محتوای اصفهان تور