صخره های بوفالو جامپ در کانادا

پست شده به وسیله : اصفهان تور/ 738 0

اصفهان تور در مطلب پیش رو قصد دارد شما را باصخره های بوفالو جامپ در کانادا آشنا کند، پس با ما همراه شوید.

صخره های بوفالو جامپ

قبیله های سرخ پوستی قبلا در صخره های تیز بوفالو جامپ (Head-Smashed-In Buffalo Jump) در آلبرتا به شکار بوفالو می پرداختند. پرتگاه  فورت مکلود (Fort Macleod) در آلتا نیز شما را یاد فیلم های وسترن می اندازند. این صخره اکنون یکی از اماکن میراث جهانی یونسکو محسوب می شود و مرکزی در اطراف آن هست که گردشگران می توانند در مورد شکار بوفالو آموزش ببینند

تهیه و تنظیم : واحد تولید محتوای اصفهان تور