بوسنی کشوری است در جنوب شرقی اروپا که پایتخت آن سارایوو است. این کشور در غرب و شمال غرب با کرواسی، در شرق با صربستان و در جنوب شرقی با مونته نگرو همسایه است.

17

دسامبر
2017
جشنواره های هنری و رنگارنگ بوسنی
ارسال شده توسط: اصفهان تور /8020
دراینجا میخواهیم بازیباترین رویداد که درهرکشوری مطابق فرهنگ ان کشور رخ می دهد اشنا شویم جشنواره ها وفستیوالهای بوسنی که هرکدام زیبایی های خاص خود رادارد.جشنواره های تابستانی وزمستانی و جشنواره فیلم وموسیقی که هرکدام طرفداران خاص خود رادارد. بامادرمرکز مشاوره سفر طلوع سفر یاد همراه باشید در ادامه این مطلب تا بیشترآشنا شویم با […]
مطالعه بیشتر

17

دسامبر
2017
بازار های روز بوسنی
ارسال شده توسط: اصفهان تور /7520
دراین مطلب میخواهیم اطلاعاتی درمورد بازارهای روز بوسنی کسب کنیم بازارهایی رنگارنگ که درحاشیه خیابانها قرار دارند و میتوان درانها سوغات این کشور را نیز تهیه کنیم. درادامه بامادر مرکز مشاوره سفر طلوع سفریاد همراه باشید. بوسنی، مانند هر کشور دیگری در جهان، دارای فراوانی بازار است. برخی از آنها به سوی گردشگران فروش صنایع […]
مطالعه بیشتر

17

دسامبر
2017
صنایع دستی وسوغات زیبای بوسنی
ارسال شده توسط: اصفهان تور /14790
میخواهیم درمورد سوغات وصنایع دستی بوسنی وهرزگویین اشنا شویم .سوغات وصنایع دستی بوسنی تاثیر زیادی از پیشینه خود دارد و درآن به وفور می توان آثار جنگ جهانی را دید گلوله های که روی آنها قلم کاری شده وبه زیبایی طراحی شده و دربازار به فروش گذاشته می شود. باماهمراه باشید درمرکز مشاوره سفر طلوع […]
مطالعه بیشتر