مَکّه ، نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. مکه از شهرهای تاریخی عربستان سعودی است و به سبب قرار داشتن کعبه، قبله‌گاه مسلمانان در آن مقدس‌ترین شهر اسلام به‌شمار می‌رود. مکه زادگاه حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام و خاتم انبیا و محل بعثت او است. همه ساله خیل عظیمی از مسلمین جهان در مناسک حج واجب و همچنین عمره راهی سرزمین وحی می شوند. که البته همین امر باعث شده تا کشور عربستان هم از مزایای این سفر زیارتی و مذهبی بی نصیب نماند. در ادامه با وبسایت مشاور سفر اصفهان تور همراه شوید تا به جزییات بیشتری از این سرزمین بپردازیم.

05

آگوست
2017
مستحبّات سعى
ارسال شده توسط: اصفهان تور /7970
۱ ـ طهارت از حدث اكبر و حدث اصغر، بلى حائص مى تواند سعى كند، اگر چه مستحب است در صورت امكان صبر كند تا آنكه بتواند سعى را با طهارت بجا آورد، وگرنه در همان حال حيض بايد سعى كند. ۲ ـ انجام سعى پس از نماز طواف، ولى اگر خسته است مى تواند […]

05

آگوست
2017
وقوف در مشعرالحرام ۵
ارسال شده توسط: اصفهان تور /14890
مصدود و محصور مسأله ۱۰۵۶ ـ كسى كه احرام بست واجب است اعمال عمره يا حج را تمام كند، و اگر مصدود يا محصور شد احكام خاصى دارد كه دراين قسمت بيان مى شود. مسأله ۱۰۵۷ ـ به كسى كه براى عمره يا حج محرم شود و سپس از انجام اعمال وى جلوگيرى شود «مصدود» […]

05

آگوست
2017
وقوف در مشعرالحرام ۴
ارسال شده توسط: اصفهان تور /9090
نساء و نماز آن را بجا آورد، هر چند احتياط اين است كه در اين فرض هم نايب بگيرد تا بعد از سعى طواف نساء او را انجام دهد. مسأله ۹۹۳ ـ كسى كه اعمال حج را بر وقوفين مقدم مى دارد نمى تواند بعد از سعى حج، حلق يا تقصير كند، بلكه حلق يا […]